Bij een goede taxatie wordt de waarde niet zomaar geschat, maar wordt er een zorgvuldige afweging gemaakt van alle omgevingsfactoren en eigenschappen van de woning die van invloed zijn op de waarde. Op basis van deze waarde en uw inkomen, zal de hypotheekverstrekker bepalen hoeveel hypotheek u krijgt.

Een hypotheekverstrekker wil graag dat de taxatie betrouwbaar is. Als hij daarover twijfelt, loopt u de kans dat uw taxatie niet wordt erkend en dat u uw hypotheek niet krijgt. Laat een taxatie daarom door een NVM-makelaar uitvoeren. Deze is voor taxaties gecertificeerd en werkt onafhankelijk.

Daarnaast maakt een NVM-makelaar gebruik van een gestandaardiseerd meetsysteem voor vloeroppervlaktes en worden alle taxatiegegevens vastgelegd in een centraal NVM-systeem.

Een hypotheekverstrekker kan vragen om een gevalideerd taxatierapport. Dit gebeurt door een onafhankelijk validatie instituut en wordt geregeld door uw NVM-makelaar.

Al deze gegevens helpen bij het vaststellen van de juiste waarde van uw woning. Wilt u meer weten over taxaties? Neem dan contact op met één van onze NVM-makelaars!