Wijzigingen vastgoedmarkt in 2020
Ook in 2020 vinden er een aantal wetswijzigingen plaats die betrekking hebben op de woningmarkt. Een aantal van deze wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet:

NHG Grens naar € 310.000,-
Vanaf 1 januari 2020 stijgt de NHG-grens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 290.000,- naar € 310.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is deze kostengrens in 2020 6% hoger, namelijk € 328.600,-. De borgtochtprovisie voor een hypotheek met NHG ('NHG-premie') wordt per 1 januari 2020 verlaagd van 0,9% naar 0,7% over de hoogte van de hypotheek.

Hypotheekrenteaftrek
Sinds 2017 daalt het belastingtarief waartegen de hypotheekrente maximaal kan worden afgetrokken. De komende jaren zal dit tarief verder worden afgebouwd. In 2020 zal dit tarief worden verlaagd van 49% naar 46% voor mensen met een inkomen boven € 68.507,-.  Heeft u een lager inkomen? Dan heeft deze verandering geen invloed op uw aftrekposten. 

Huurtoeslaggrens
De huurtoeslaggrens bedraagt per 2020 € 737,14. In 2019 lag de grens op € 720,42. Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer voor de huurtoeslag. Hoe hoog het inkomen mag zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, hangt af van de hoogte van de huur, de leeftijd van de huurder en de samenstelling van uw huishouden.

Wilt u meer weten over deze wetswijzigingen en wat dit mogelijk voor u kan betekenen? Neemt u dan contact op met één van onze makelaars!