Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft bekendgemaakt dat de maximale prijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden in 2017 €245.000 bedraagt. In 2016 is dit nog €231.132. Momenteel wordt 74% van de hypotheken met NHG afgesloten. De maximale prijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, is per 2017 gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Deze bovengrens gaat per 1 januari 2017, vanwege de stijgende woningwaarde, dus omhoog. Dan kan een woning tot maximaal €245.000 worden gefinancierd met NHG, waar dat in 2016 nog €231.132 was.

Door de koppeling aan de gemiddelde woningwaarde is dit aantrekkelijk voor mensen die geen hoog inkomen hebben, maar wel op een verantwoorde manier een woning willen kopen.