Om de kansen voor starters op de huidige woningmarkt te vergroten heeft de overheid besloten om starters een vrijstelling te geven voor het betalen van de overdrachtsbelasting. In de praktijk heeft dit tot gevolg dat starters geen 2% overdrachtsbelasting betalen, maar 0%. Met ingang van 01 april 2021 is echter wel bepaald dat er slechts gebruik kan worden gemaakt van deze vrijstelling indien de koopprijs van de woning lager is dan € 400.000,-. Dus wilt u ook gebruik maken als starters van deze vrijstelling, let u er dan goed op dat u onder deze grens blijft.

Voor doorstromers, waarbij de woning als hoofdverblijf wordt gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting op 2%.

Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 8%. Dit betekent dat niet alleen voor niet-woningen het hogere tarief van 8% geldt, maar ook voor woningen die niet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt.

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook vakantiewoningen, woningen die ouders kopen voor hun kind en woningen die worden verkregen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen.

Heeft u vragen over welk tarief op uw (koop) van toepassing is? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!