Vanaf 1 januari 2015 moet elke eigenaar verplicht een definitief energielabel overhandigen bij de eigendomsoverdracht van zijn woning. Beschikt men niet over een energielabel bij de levering, dan riskeert een verkoper een sanctie. Hieronder lichten wij dit toe:

Huiseigenaren die nog geen label hadden per 01 januari 2015, hebben een voorlopig label toegestuurd gekregen. Het voorlopige label is een indicatie van de energieprestatie van uw woning, gebaseerd op reeds bekende gegevens zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Vanaf 1 januari 2015 is het hebben van een energielabel bij de eigendomsoverdracht verplicht.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) ziet toe op de naleving van de verplichting van het hebben van een energielabel. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Energieakkoord. Het maakt voor de ILT niet uit of u op grond van de koopovereenkomst hebt afgesproken geen label te verstrekken. Bij het leveren van een woning zonder hierbij een definitief energielabel te verstrekken, kan een sanctie aan de verkoper worden opgelegd. Dit kan gaan om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen, maar er kan ook direct een boete van maximaal € 390,-- worden opgelegd.

Voor de volledigheid merken wij op dat een notaris de levering van uw woning niet zal blokkeren indien u geen energielabel of EPA-label heeft.

Gevolgen voor u:
Heeft u recent uw woning verkocht en zult u deze binnenkort in eigendom overdragen, zorgt u er dan voor dat er een energielabel aanwezig is om te overhandigen aan de koper. Een voorlopig label heeft echter geen formele status, u zult het dus eerst definitief moeten maken om aan uw verplichting te kunnen voldoen!

U kunt dit doen door vanaf 1 januari 2015:

  • Inloggen met DigiD op www.energielabelvoorwoningen.nl;
  • Woninggegevens aanpassen (max. 10 vragen over energetische maatregelen);
  • Bewijs uploaden (zoals aankoopdocumenten, foto’s);
  • Erkend deskundige kiezen die de aanvraag gaat controleren/ valideren;
  • Aanvraag versturen.

Houd u er wel rekening mee dat het valideren van het label door een erkend deskundige enkele werkdagen in beslag zal nemen en mede afhankelijk is van de door u verstrekte informatie!