Wijzigingen vastgoedmarkt in 2018

Voor 2018 staan er weer een aantal wetswijzigingen voor de woningmarkt op het programma. Een aantal belangrijke wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet:

NHG Grens wordt verhoogd naar € 265.000,-

In 2017 was de hoogte van de NHG grens op € 245.000,- gesteld. In 2018 zal deze grens worden verhoogd naar € 265.000,-. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende maatregelen kan deze grens eventueel nog stijgen naar € 280.900,-. Bij energiebesparende maatregelen kunt u bijvoorbeeld denken aan extra isolatie, zonnecellen of een warmtepomp.

Verplicht reservefonds VvE’s

VvE’s zijn al langer verplicht om een reservefonds te hebben. In 2018 worden hier echter extra eisen aan gesteld. Zo kan een VvE kiezen om een onderhoudsplan op te maken en op basis daarvan een reserve aan te houden of een minimale reservering aan te houden van 0,5% van de herbouwwaarde. Er zal een overgangsperiode gelden van drie jaar om dit te realiseren.

Beperkte gemeenschap van goederen

Waar men vroeger standaard in gemeenschap van goederen trouwde, heeft de overheid nu bepaald dat de beperkte gemeenschap van goederen de standaard gaat worden. Deze wijziging is alleen van toepassing op gemeenschappen van goederen die zijn ontstaan na het in werking treden van de wetswijziging.

Huurliberalisatiegrens en huurtoeslaggrens bevroren

In 2018 zal er geen wijziging plaatsvinden in de huurliberalisatiegrens en huurtoeslaggrens. De huurliberalisatiegrens bedraagt in 2018 € 710,68 en de huurtoeslaggrens zal eveneens € 710,68 bedragen.